PSYKOTERAPIAA, PSYKIATRISTA HOITOA, TYÖNOHJAUSTA, KOULUTUSTA

Läsnäoloa, kokemusta, ammattitaitoa

Yhteys

Yhteys omien tunteiden, ajatusten ja kehon välillä.
Yhteys itsen ja muiden ihmisten välillä.
Yhteys itsen ja ympäristön välillä.
Toipuminen syntyy yhteydestä.


Yhteys.Minä - Yhteys.Me

Historiaa

Myös Yhteys.Me:n terapeuteilla on pitkä yhteys takanaan. Yhteiset juuremme vievät noin 15 vuoden taakse, jolloin olemme kaikki olleet osa samaa työtiimiä, osan yhteydet vievät vielä kauemmaksi ajassa taaksepäin. Meitä kaikkia yhdistää vahva luottamus toisiimme. Ammatillisesti meitä yhdistää kognitiivinen psykoterapiakoulutus, EMDR- koulutus, kiinnostus kehon ja mielen yhteyteen sekä jatkuva mielenkiinto ja halu kehittää omaa osaamistamme.


Palvelut


Psykoterapiaa

Psykoterapia on säännöllistä, tavoitteellista, viitekehyksellistä työskentelyä potilaan henkilökohtaisten sisäisten ja ulkoisten ongelmien helpottamiseksi sekä resurssien ja selviytymiskeinojen lisäämiseksi. Olemme kaikki traumanäkökulman omaavia kognitiivisia psykoterapeutteja ja EMDR-terapeutteja. Erilaiset painotukset löydät kunkin terapeutin omasta esittelystä.

Psykiatrisia arvioita

Psykiatrisessa arviossa kartoitetaan erilaisiin psyykkisiin oirekuviin liittyvät kokonaisuudet sekä näihin olennaisesti liittyvät elämänhistorian tapahtumat. Psykiatrinen arvio voidaan tehdä hoidon suunnittelua, kuntoutuspsykoterapiaa tai työkykyarviota varten. Arvio tehdään yleensä 2-4 vastaanottokäynnin perusteella.

Työnohjausta

Tarjoamme potilastyön työnohjausta sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena. Tarjoamme myös työnohjausta työstä johtuvaan traumatisoitumiseen ja sijaistraumatisoitumiseen eri ammattiryhmille. Ole rohkeasti yhteydessä, niin mietitään tarpeisiisi sopiva ratkaisu.

Koulutusta

Tarjoamme koulutusta etenkin psyykkiseen traumatisoitumiseen ja traumainformoituun järjestelmään liittyen. Jos sinulla on koulutusidea tai haluaisit järjestää työyhteisöllesi yhteisen koulutuksen, ole rohkeasti yhteydessä [email protected].


Terapeutit


Anne Pelkonen

 • Psykiatrian erikoislääkäri
 • Kognitiivinen psykoterapeutti (YET)
 • Kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia)
 • EMDR- terapeutti (sertifioitu)
 • Sensomotorinen psykoterapeutti (tasot I ja II)
 • TRE- ohjaaja
Terapiavastaanotto tällä hetkellä täynnä.

Sähköpostia

Marja Eroma

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Kognitiivinen psykoterapeutti (YET)
  • Skeematerapia
  • NET (narratiivinen altistusterapia)
  • Korjaava mielikuvatyöskentely
 • EMDR-terapeutti
 • Vakautumisryhmäohjaaja

Sähköpostia

Riitta Immonen

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Kognitiivinen psykoterapeutti (YET)
 • EMDR-terapeutti
 • Sensorimotorinen psykoterapia traumojen hoidossa (taso I)

Sähköpostia

Paula Jaakola

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Kognitiivinen psykoterapeutti (YET)
  • Skeematerapia
 • EMDR- terapeutti (sertifioitu)
Terapiavastaanotto tällä hetkellä täynnä.

Sähköpostia

Kaikilla terapeuteilla on Kela-pätevyys. Tavoitat meidät helpoiten viestillä.